Meer oor ons

Skooltye

 • Maandae – Donderdae
  Gr. 1 & 2 (7:30 – 13:15)
  Gr. 3 – 7 (7:30 – 13:45)
 • Vrydae
  Almal (7:30 – 13:00)

Bankbesonderhede

 • Laerskool Wolmaransstad
 • FNB
 • Tjekrekening: 62047757979
 • Takkode: 240638
 • Verwysing: Kind se naam en van of rekeningnommer

Skoolgeld

R1050/maand/kind is vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand vir 11 maande.